Tarihçe

NAB Holding’in temelleri Eromi ailesi tarafından 1988 yılında bölgemiz ülkeleriyle dış ticaret yapmak üzere İstanbul’da NAB Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin kurulmasıyla atılmıştır.

Zaman içerisindeki genel dış ticaret faaliyetlerinin yanısıra , bölge ülkelerindeki konjonktürel pazar taleplerini yerinde ve derinlemesine karşılayabilmek için iş kolu bazında yerleşik şirketleşme yoluna gidilerek Finans ve Perakende gibi giderek yaygınlaşan değişik sektörlerde faaliyet göstermeye başlamıştır.

2008 yılına gelindiğinde ise NAB Grup şirketleri olarak birlikte geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmek, kendini sürekli yenileyebilmek ve bunu teminen daha kurumsal bir yapı ile büyümesine devam edebilmek için tüm faaliyetler NAB Holding çatısı altında konsolide edilmiştir.

O günden beri NAB Holding tüm uluslararası iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının yönetimini bünyesindeki her biri kendi mesleğinde uzman ve sektörlerinin önde gelen deneyimli ve uzman profesyonel yöneticileri vasıtasıyla İstanbul’daki merkezinden yürütmektedir.